ORAN.lt
Oran - detaliausias žemėlapis bepiločių orlaivių operatoriams Lietuvoje.

DuomenysŽemėlapis sudarytas remiantis informacija iš: VĮ "Oro navigacija“, CAA, savivaldybių sprendimų ir LR Kariuomenės vado įsakymų. Duomenys naudojami "Free Use", transformaciniu (iš teksto į žemėlapį) pagrindu.

UAFoto ir ORAN komandos neprisiima atsakomybės už Jūsų skrydžio planus ir neduoda garantijų dėl žemėlapio tikslumo. Visada valdykite bepilotį orlaivį tiesiogiai atsižvelgdami į vietos vyriausybės, civilinės aviacijos administracijos ir kitų teisinių autoritetų reikalavimus.

Padėkos

ORAN žemėlapio komanda dėkoja bendruomenės nariams, kurie prisidėjo prie šio projekto:

· Arnaldui Augučiui, už techninį konsultavimą;
· Adolfui Kuzborskiui, už profesionalų konsultavimą ir kokybės kontrolę.
ORAN projektas yra UAFoto dalis ir patenka į UAFoto autorinių teisių aprėptį.

Geroji praktika

ORAN komanda kviečia Jus susipažinti su nemokamu bendruomenės resursų leidiniu, kuris padės užtikrinti skrydžio saugumą.